0228.363.3377

Thông báo về việc tổ chức luyện tập và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia Đợt 1 - năm 2017

  6/20/2017 4:30:37 PMLượt xem:   557

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tổ chức luyện tập và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia nghề Điện Công nghiệp; Hàn; Công nghệ ô tô bậc 3 như sau:

1. Thời gian luyện tập và đánh giá

* Nghề Điện công nghiệp và Hàn - Bậc 3/5

            - Thời gian luyện tập: từ 13/5/2017 đến 18/5/2017 (theo nhu cầu của thí sinh)

            - Thời gian đánh giá: từ 20/5/2017 đến ngày 22/5/2017

* Nghề Công nghệ ô tô - Bậc 3/5

            - Thời gian luyện tập: từ 19/5/2017 đến 24/5/2017 (theo nhu cầu của thí sinh)

            - Thời gian đánh giá:  từ 26/5/2017 đến ngày 30/5/2017.

 2. Địa điểm luyện tập và đánh giá:

Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia/Trung tâm Thực hành - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 02283.632509

3. Kinh phí luyện tập và đánh giá

* Nghề Điện công nghiệp và Hàn - Bậc 3/5

- Kinh phí luyện tập: 500.000 đồng/01 người (Thí sinh tự lo vật tư luyện tập)

- Kinh phí thi: 1.700.000 đồng/01 người (Thí sinh tự lo vật tư thi)

* Nghề Công nghệ ô tô - Bậc 3/5

- Kinh phí luyện tập: 500.000 đồng/01 người (Thí sinh tự lo vật tư luyện tập)

- Kinh phí đánh giá: 1.500.000 đồng/01 người (Thí sinh tự lo vật tư thi)

4. Địa điểm và thời gian nộp kinh phí

 * Địa điểm: Phòng Kế toán - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.   

* Thời gian nộp kinh phí:

- Nghề Điện công nghiệp và Hàn: từ ngày 28/4/2017 -:- 03/5/2017

- Nghề Công nghệ ô tô: từ ngày 02/5/2017 -:- 07/5/2017.

Bình luận