0228.363.3377

Thông tin liên hệ

Trung tâm Thực hành

Địa chỉ: Phòng 101, Nhà C, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Điện thoại: 0228.363.3377 * Fax: 0228.363.3377

Email: trungtamthuchanh.skn@moet.edu.vn

Bản đồ

Kết nối với chúng tôi

image